​Test der viser om du er en type A- eller B-personlighed

Instruktion

Systemet muliggør desværre ikke at udfylde testen online men du kan printe testen ud ved at klikke på Hent testen her.  Under spørgsmålene finder du en instruktion til, hvordan du skal score og tolke dine svar - om du er en udpræget type A eller B personlighed eller om du er en "blandingstype" som  i virkeligheden er det mest almindelige. 

Herunder finder du en kort beskrivelse af baggrunden for udviklingen af begreberne Type A og Type B personligheder. Du finder også en kort beskrivelse af de mest udprægede karaktertræk og reaktionsmønstre hos de to typer: 

Type A og type B personligheder

Begreberne er udviklet af de to amerikanske hjertespecialister, M. Friedman og R.H. Rosenman, der skulle have ompolstret deres slidte stolen i venteværelset. Da møbelpolstreren ankom, bemærkede han, at lænestolene kun var slidte på det yderste af sidde-stykket og armlænene, hvilket gav anledning til stor undren.

Efterfølgende bemærkede de to specialister, at nogle af deres patienter sad uroligt på den yderste del af stolen. De var tilsyneladende så nervøse, restløse og utålmodige at det virkede som om de havde ”ild i bagdelen”. Billedlig talt sad de som om der stor en med en startpistol og råbte: ”Parat, start, løb”

Efterfølgende diskuterede lægerne, om de selv samme patienter også udviste samme grad af restløshed og utålmodighed udenfor venteværelset. Om der i virkeligheden var en sammenhæng mellem personlighed og adfærdsmønstre på den ene side og udvikling af hjertekarsygdomme på den anden side.

For at få afdækket, hvor fortravlede, utålmodige eller vredladne folk var i deres hverdag, så udviklede de et spørgeskema for at få afklaret disse spørgsmål. De personer, der scorede over middel, blev kaldt type A-mennesker, medens de personer, der scorede under middel, blev kaldt type B-mennesker.

Blandt de mennesker, der havde udviklet en hjertesygdom, viste det sig, at man fandt langt flere personer med udpræget type A-adfærd end type B-adfærd. På baggrund af undersøgelsen konkluderede de to læger, at mennesker, der udviste udpræget type A-adfærd, levede et langt mere hektisk og stressende liv. De stressede både sig selv og omgivelserne langt mere, end det var tilfældet for mennesker, der udviste type B-adfærd.

For at undersøge om deres hypotese holdt stik iværksatte de et omfattende forskningsprojekt. Flere tusinde mænd i 40-50 årsalderen uden hjertesygdomme, blev inddelt i type A- og type B-personer. Herefter fulgte man disse personer de næste 9 år for at se hvem af dem, der udviklede hjertesygdom

Resultatet af undersøgelsen viste, at dobbelt så mange type A-personer udviklede hjertesygdomme i forhold til type B-personer. Og det til trods af, at ingen af personerne ved undersøgelsens start havde hjerteproblemer. Andre faktorer kunne naturligvis også spille ind. Måske røg type A-personer flere cigaretter, spiste mere fed mad eller motionerede mindre – alt sammen noget, der øger risikoen for hjertesygdomme.

Denne antagelse er dog blevet gendrevet ved en efterfølgende undersøgelse af resultaterne. Her sammenlignede man type A-personer og type B-personer. Begge grupper var ens med hensyn til cigaretforbrug, kostvaner, motion, blodtryk og kolesterol i blodet. Det viste sig stadig, at dobbelt så mange type A-personer som type B-personer udviklede hjertesygdomme.

Set ud fra et stressmæssigt synspunkt, er der ikke noget overraskende ved resultatet. Man ved fra adskillige undersøgelser, at selv en kortvarig stressreaktion kan medføre store ændringer i hjertets aktivitet. Man ved at psykisk stress kan medføre, at der frigøres mere fedt og kolesterol i blodbanerne, hvilket er medvirkende årsag til dannelsen af blodpropper.

På baggrund af de høstede erfaringer har man efterfølgende lavet et storstilet eksperiment, der gik ud på at forebygge hjertesygdomme. Man startede med en stor gruppe mænd, der havde oplevet en mindre blodprop i hjertet. Fra tidligere undersøgelser vidste man, at disse mænd har en stor risiko for at få en ny og mere alvorlig blodprop i hjertet i de kommende år.

I det omtalte forsøg, hvor også Friedman og Rosenman deltog, gav forskerne den ene halvdel af mændene en psykologisk behandling, der tog sigte på at ændre deres udprægede type A-adfærd i retning af den mere rolige type B-adfærd. Seks år senere viste det sig, at kun halvt så mange var døde af en hjertesygdom i den gruppe, der havde fået psykologisk behandling.

Eksempler på type A-personligheder

Der er naturligvis mange grader af type A- og type B-adfærd. Der kan være stor forskel i dit adfærds- og reaktionsmønster, om du overvejende er en mere rolig variant af type A eller om du er en udpræget og ligefrem ekstrem type A-person. Tilsvarende gør sig naturligvis gældende for type B.

Resultaterne fra Friedman og Rosenman viser da også, at det var de udprægede og ekstreme type A-personligheder, der udviklede hjerteproblemer. Jeg skal derfor give nogle illustrative eksempler på, hvad der kendetegner denne type.

Udprægede og ekstreme type A-personligheder er kendetegnet ved et iltert og ofte restløst temperament. Ting kan ikke gå hurtigt nok. De lider af det man kunne kalde ”fartsyge” og opholder sig konstant i overhalingsbanen. Uanset om de er glade og begejstrede eller irriterede og frustrerede, så ytrer de sig højlydt. Man vil aldrig være i tvivl om, hvad denne type mener og føler.

De sætter sig selv under stort arbejds- og tidspres og påtager sig ofte mere arbejde end de reelt kan nå. De er ofte drevet af store og urealistiske ambitioner og er stærkt optaget af kontrol og tidsstyring. De er i et konstant kapløb med tiden og bliver let utålmodige og frustrerede når der opstår forsinkelser, som de typisk betragter som uproduktivt tidsspild.

De mister hurtigt selvkontrollen og kan reagere med et voldsomt temperament, hvis deres planer forstyrres eller forsinkes, hvilket let fører til konflikter med deres samarbejdspartnere. De er præstations- og konkurrence orienterede, effektive og risikovillige. Dog får de kun lidt eller ingen glæde efter at have opnået deres mål, da de rent mentalt allerede er optaget af nye udfordringer, der skal løses.

Eksempler på type B-personligheder

Type B personer er kendetegnet ved at have et roligt temperament. De er både tålmodige og afslappede og de har en enestående evnet til at tager tingene som de kommer. De forhaster sig aldrig og de tænker sig grundigt om før de handler. Derfor er deres stress- og frustrationstærskel langt større end type A-personers.

De har en eminent evnen til at påtage sig arbejdsopgaver i sidste øjeblik, uden at stresse sig selv og omgivelserne. I samarbejdsrelationer og under møder er de typisk vellidte og respekterede pga. deres saglige og velovervejede argumenter. De har samtidig en god situationsfornemmelse og diplomatisk evnen til at se en sag fra flere sider og ”gyde olie på vandene” hvis der er optakt til konflikter.

Type B-personernes største udfordring er i virkeligheden at tackle de ekstreme type A-personer, der er ved at eksplodere af utålmodighed når type B-personer har ordet især i mødemæssig sammenhæng. For pris, sted og næste kursus dato:  Type A- og B-personer (stressmanagement.dk)

CVR: 21863777

Stress Management ApS

3000 Helsingør

​Telefon: 21 60 03 13

E-mail: info@stressnet.dk