Metoder til at forebygge stress

Lær at forebygge stress og styrke din trivsel, sundhed og arbejdsglæde

Kurset afholdes den 29. - 30 april 2024 på Rungstedgaard i Rungsted www.Rungstedgaard.dk

og den 20. - 21. maj på Marienlyst Strandhotel i Helsingør www.marienlyst.dk

Pris Kr. 4.800,00 excl. moms. I prisen indgår der ikke overnatning og aftensmad.

I prisen indgår kursus materialer, som tilsendes elektronisk, samt 1. klasses forplejning.

Tilmeldingsfrist: Senest 14 dage før kursets afholdelse.

Baggrund og formål:

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA har i en nye undersøgelse vist, at stress koster danske arbejdspladser 16,4 milliarder kroner om året, hvilket er stærkt alarmerende. En af forklaringerne er, at misforholdet mellem arbejdskrav og personale-ressourcer er blevet en større og større udfordring på langt de fleste arbejdspladser. En vigtig årsag til det store arbejds- og tidspres som mange oplever.

Derfor er målet med kurset at styrke din viden om en række stressforebyggende handle-strategier, som du både kan anvende i samspillet med din leder og dine kolleger. Du får en grundig arbejdspsykologisk indsigt og viden om de positive og negative dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Du lærer om de arbejdsbetingelser, der skaber engagement, trivsel, sundhed og arbejdsglæde og du lærer om de vigtigste årsager til frustration, stress og nedsat arbejdsglæde.

På kurset indgår følgende temaer:

  • ​Diskussion af samspillet mellem arbejdets indhold og krav og vores personlige egenskaber og ressourcer. Hvad er den primære årsag til vores stress?
  • Der er gået inflation i begrebet stress. Hvad er den præcise definition på stress og hvilke forskelle er der mellem travlhed, frustration og stress?
  • Personlig stresstest, der udfyldes af deltagerne selv. Testen er til eget brug.
  • ​​Om det præventive aspekt: Hvilke adfærds- og reaktionsændringer skal du især være opmærksom på hos dig selv og kolleger, der er ved at udvikle stress?
  • ​​Hvilke arbejdskrav i dit psykiske arbejdsmiljø er i særlig grad årsag til stress?
  • ​Præsentation af en række positive handlestrategier, der både kan forebygge stress og styrke din trivsel, sundhed og arbejdsglæde,
  • Belysning af en problemløsningsmodel, der viser dig en konstruktiv metode til at synliggøre de arbejdsbetingelser, der stresser dig. Modellen består af konkrete løsningsforslag, som du kan drøfte i samråd med din leder
  • ​Endelig består kurset af metoder til at løse søvnproblemer, som ofte skyldes ”tankemylder” og indre uro i kroppen.

Undervisningsform:

Kurset veksler mellem korte teoretiske oplæg, plenumdebat og gruppearbejde. Du får rig mulighed for at diskutere alle varianterne af handlestrategierne. Det vil derfor være oplagt at du efter kurset videregiver din nye viden til din leder og dine kolleger.

For detaljeret kursusprogram kontakt: info@stressnet.dk

     

CVR: 21863777

Stress Management ApS

3000 Helsingør

​Telefon: 21 60 03 13

E-mail: info@stressnet.dk