Positiv  stress-styring

Lær at forebygge stress og styrke din trivsel, sundhed og arbejdsglæde

Kurset afholdes den 12. - 13. september og den 6. - 7. november 2023 på det eksklusive Rungstedgaard i Rungsted www.Rungstedgaard.dk

Pris Kr. 5.800,00 excl. moms. I prisen indgår der ikke overnatning og aftensmad.

I prisen indgår kursusmateriale, som tilsendes elektronisk, samt 1. klasses forplejning.

Tilmeldingsfrist: Senest 14 dage før kursets afholdelse.

Baggrund og formål:

Der stilles i dag krav om stort engagement og høj effektivitet på alle arbejdspladser. Samtidig arbejder både ledere og medarbejdere arbejder under et stort arbejds- og tidspres.

Det er derfor vigtigt, at du får kendskab til en række metoder, der kan forebygge stress og styrker din koncentration i pressede situationer. 

På kurset får du metoder til at styrke dit overskud, så du bedre kan tackle dine daglige udfordringer på en konstruktiv måde. Du får indsigt i og viden om evidensbaseret forskning der viser, hvordan du bedst kan udnytter dine ressourcer optimalt – uden risiko for helbredstruende stress. 

Med dit kendskab til forskningsresultaterne og en række andre konstruktive handlestrategier, kan du efter kurset videregive inspiration til både din daglige leder og til dine kolleger.

På kurset indgår følgende temaer:​​

 • Belysning af en arbejdspsykologisk model af det psykiske arbejdsmiljø, der viser samspillet mellem arbejdets indhold og krav og vores personlige egenskaber og ressourcer.
 • Der er gået inflation i anvendelsen af begrebet stress. Hvor går græsen mellem stress og travlhed?
 • Hvilke adfærds- og reaktionsmønstre skal du være opmærksom på hos dig og dine kolleger, hvis I er på vej til at udvikle stress. Hvad er de typiske advarselssignaler og hvilke præventive metoder bør der så iværksætte?
 • Videnskabelig baseret stresstest der viser, om du rent faktisk er stresset eller ej. Testen udfyldes af dig selv og er helt til eget brug.
 • Gennemgang af 3 effektive handlestrategier, der forebygger stress og styrker din trivsel, sundhed og arbejdsglæde.

 • Hvilke psykologiske metoder skal du anvende, hvis du er typen der er din egen værste arbejdsgiver og "driver rovdrift” på dig selv”?

 • Forskningsresultater der viser de betingelser der skal være til stede i det psykiske arbejdsmiljø, hvid det skal give mening at anvende begrebet "positiv stress-styring".

 • ​Metoder til at styrke din koncentrationsevne under stort arbejds- og tidspres.

 • Metoder til at koble fra og restituere både fysiks og psykisk.

 • Metoder til at stoppe indre uro i kroppen og forbedre din søvnkvalitet.

 • Undervisningsform:

  Kurset veksler mellem korte teoretiske oplæg, plenumdebat og gruppearbejde. hvor deltagerne skal diskutere en række handlestrategier, der kan anvendes på en konstruktiv måde efter kurset.

  Kontakt info@stressnet.dk for detaljeret program.

CVR: 21863777

Stress Management ApS

3000 Helsingør

​Telefon: 21 60 03 13

E-mail: info@stressnet.dk