Stress på arbejdspladsen – et fælles ansvar

Om lederes og medarbejderes gensidige forpligtelse og ansvarsfølelse

Der har gennem årene været en del debat om lederens ansvar i forbindelse med arbejdsrelateret stress. I lørdags henviste TV News til en ny undersøgelse lavet af HK, som viste, at ud af 4000 adspurgte medarbejdere, der havde 37% gået til deres leder og fortalt, at de følte sig ramt af stress. 1/3 af de 37% følte ikke, at lederen havde taget deres henvendelse alvorligt.

Fagbevægelsen mener meget forståeligt, at det er ledernes ansvar at spotte symptomer på stress og komme med konstruktive løsningsforslag, hvilket jeg er fuldstændig enig i.

Dansk arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv og Lederne giver da også jævnligt udtryk for, at de er enig i dette synspunkt men understreger samtidig, at der også påhviler medarbejderne et ansvar om at melde klart ud, når de føler sig ramt af arbejdsrelateret stress. ​

Lederen har naturligvis et overordnet ansvar for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Det hører med til lederrollen. Derfor er det også vigtigt, at ​virksomheder og organisationer sørger for at ruste deres ledere rent fagligt gennem kurser om stress og psykisk arbejdsmiljø. 

Jeg vil gerne lige understrege, at ledere også arbejder under et stort arbejds- og tidspres, hvilket der næppe er nogen der er i tvivl om. Jeg har jævnligt mødt ledere på mine kurser, der sammen med deres medarbejdere, bliver symptombærere for de beslutninger, der bliver truffet højere oppe i organisationen og som ”regner ned” gennem systemet. ​

Ledere med dagligt personaleansvar sidder ofte som ”lusen mellem to negle”. De skal både tilfredsstille den øverste ledelses ønsker og krav og samtidig tilgodese deres medarbejderes behov. Det er derfor, den gensidige respekt og forståelse mellem ledere og medarbejdere er så utrolig vigtig. Det virker direkte ødelæggende for samarbejdet, hvis der er en udpræget polarisering mellem ledere og medarbejdere.

Målsætningen for enhver organisation må være, at både ledere og medarbejdere har en gensidig forståelse, forpligtelse og ansvarsfølelse overfor hinanden. ​

Medarbejdernes ansvar:

Ligesom det er lederens pligt og ansvar at lære at spotte medarbejdernes adfærds- og reaktionsmønster, så er det også medarbejdernes pligt og ansvar at melde klart ud til deres daglige leder, hvis arbejdspresset bliver så stort, at du som medarbejder begynder at udvikle symptomer, der kan være forstadierne til alvorlig stress.

Det er derfor vigtigt at understrege, at vores personlighed og vores typiske adfærds- og reaktionsmønster også kan være en væsentlig årsag til stress. På mine kurser om positiv stress-styring for medarbejdere, hører jeg igen og igen følgende bemærkning:

”Sandt at sige, så har jeg et stort arbejdspres. Men hånden på hjertet, så er jeg jo nok min egen værste arbejdsgiver, fordi jeg er så pligtopfyldende og ærekær, at jeg driver mig selv rundt i manegen og stiller langt større krav til mig selv end både min leder og mine kolleger gør”.

Så ligesom lederne bør rustes langt bedre, til at opdage og tackle begyndende stress hos deres medarbejdere, så mener jeg også at medarbejderne, bør blive bedre uddannet, til at fremlægge og synliggøre deres stress over for deres ledere.

Et vigtigt aspekt som jeg prioriterer højt, når jeg har medarbejdere på kursus om positiv stress-styring, det er at lære dem metoder, hvor de synliggør deres arbejdsbelastninger på en konstruktiv måde så de sikrer sig, at de bliver hørt, forstået og respekteret for deres ærlige udmelding.

CVR: 21863777

Stress Management ApS

3000 Helsingør

​Telefon: 21 60 03 13

E-mail: info@stressnet.dk