Positiv psykologi

                    Kursus om Positiv psykologi                  

Om personlig vækst, trivsel og arbejdsglæde

Kurset afholdes den 8. november 2022 på det eksklusive Rungstedgaard i Rungsted www.Rungstedgaard.dk

Pris Kr. 2.800,00 excl. moms

I prisen indgår kursusmateriale, som tilsendes elektronisk, samt 1. klasses forplejning.

Tilmeldingsfrist senest 8 dage før kursets afholdelse.

Målet med kurset er, at belyse de vigtigste principper i Martin Seligmans teori om positive psykologi. Begreber  som tilfredshed, glæde og lykke diskuteres og knyttes sammen med oplevelsen af engagement, trivsel, arbejdsglæde og flow i arbejdet

Teorierne belyses og diskuteres med særlig vægt på deres anvendelighed i arbejdsmæssig sammenhæng. 

Under modulet om personlighedspsykologi, vil du også få stor inspiration til din videre personlige udvikling, som både vil give dig større overskud i dit arbejdsliv og dit privatliv.

 

Eksempler på temaer der indgår på kurset:

  • ​Samspillet mellem arbejdets indhold og krav og dine personlige egenskaber og ressourcer.
  • Hvilke betingelser skal være til stede i det psykiske arbejdsmiljø, for at styrke din og dine kollegers engagement, trivsel, sundhed og arbejdsglæde?
  • Belysning af sammenhænge mellem engagement, tid, energi og arbejdsmotivation.
  • Hvilke konkrete metoder kan du som leder eller medarbejder anvende efter kurset, så de bliver til glæde for hele din afdeling?Personlighedspsykologi: Hvad forstås ved personlig vækst? Hvorfor er du blevet til den du er? Hvis du er medlem af flinkeskolen, hvordan melder du dig så ud? Hvordan lærer du at sige fra over for din egen "indre tyran"?
  • Hvilke mentale teknikker skal du anvende for at bevare sagligheden, overblikket og selvkontrollen når du udsættes for pres?
  • Hvad forstås ved positiv selvprogrammering? Hvilke konkrete metoder skal du anvende?
  • Belysning af forskningsresultater, der viser sammenhænge mellem positive og negative tanker og vores helbred.
  • Kurset veksler mellem korte teoretiske oplæg, plenumdebat og gruppearbejde.

CVR: 21863777

Stress Management ApS

3000 Helsingør

​Telefon: 21 60 03 13

E-mail: info@stressnet.dk