Positiv stress-styring

Om metoder til at forebygge stress og styrke din din trivsel, sundhed og arbejdsglæde

​Dato og sted for afholdelse af kurset aftales i samråd med dit firma. 

Ring for nærmere information om priser.

Formål:

På kurset får du en række praktisk anvendelige metoder til at styrke dit personlige overskud og klare dit store arbejdspres på en effektiv og konstruktiv måde.

Hører du til typen der er ”din egen værste arbejdsgiver” fordi du presser dig selv langt mere end omgivelserne forventer af dig, så får du konkrete teknikker og metoder til at ændre dit reaktionsmønster.

Eksempler på temaer der indgår på kurset:

 • Belysning af samspillet mellem arbejdets indhold og krav og vores personlige egenskaber og ressourcer.
 • Hvad forstås ved positiv stress-styring set ud fra en videnskabelig referenceramme?
 • Hvordan skelner du mellem travlhed, irritation, frustration og stress?
 • Personlig stresstest, der giver dig et præcist billede af dit stressniveau. Du lærer at skelne mellem de symptomer der er ubehagelige men ufarlige og de symptomer der kan være helbredstruende. Testen udfyldes af dig selv og er helt til eget brug.
 • ​Metoder til at forebygges stress. Hvilke adfærds- og reaktionsændringer skal du være opmærksom på hos dig selv og dine kolleger?
 • Metoder til at påvirke dit psykiske arbejds- miljø i en positiv retning så det både bliver til gavn for din chef, dine kolleger og dig selv.
 • Metoder til at styrke din robusthed så du bliver bedre til at mestre dit store arbejds- og tidspres
 • Mindfulness som metode til at styrker dit overskud i både arbejdsliv og privatliv.
 • Mindfulness som metode til at modvirke søvnproblemer.
 • Mindfulness som metode til at lade op rent mentalt i en travl hverdag.
 • Metoder til at sige fra over for din egen ”indre tyran” og hvordan du lærer at melde dig ud af flinkeskolen.

Undervisningsform:

Kurset veksler mellem korte teoretiske oplæg, plenumdebat og gruppearbejde. Målet er at analysere de handlestrategier, der både kan være til gavn for dig selv, dine kolleger og din leder. På kurset lægges der stor vægt på at diskutere, hvordan du selv kan være med til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø så det bliver til gavn for hele din afdeling.

CVR: 21863777

Stress Management ApS

3000 Helsingør

​Telefon: 21 60 03 13

E-mail: info@stressnet.dk