ledelsesmetoder til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø​

Om metoder til at forebygge stress blandt dine medarbejdere og styrke trivsel, sundhed og arbejdsglæde.​

Ring for aftale om tidspunkt og pris.

Kurset består af en grundig gennemgang af arbejdspsykologiens kerneområder – det psykiske arbejdsmiljø. 

De positive og negative dimensioner diskuteres og analyseres ud fra en videnskabelig referenceramme.

Følgende temaer belyses:

  • Belysning af en arbejdspsykologisk model, der vise samspillet mellem arbejdets indhold og krav og vores personlige egenskaber og ressourcer.
  • Hvad er stress og hvad er forskellen på  frustration, stress og travlhed?
  • Hvordan forebygges stress og hvilke adfærd- og reaktionsmønstre skal du som leder være opmærksom på hos dine medarbejdere og dig selv?
  • Hvilke belastningsfaktorer i det psykiske arbejdsmiljø er de typiske årsager til frustration og stress?
  • Hvordan kan du som leder påvirke det psykiske arbejdsmiljø i en positiv retning så du styrker trivsel, sundhed og arbejdsglæde?
  • Hvilke konstruktive handlestrategier virker forebyggende mod stress?
  • Hvordan skal du tackle medarbejdere, der stiller urimeligt store krav til sig selv og er deres egen værste arbejdsgiver?
  • Hvilke mentale teknikker styrker koncentrationsevnen under stort arbejds- og tidspres?
  • Hvilke fysiske teknikker modvirker indre uro i kroppen så du sover bedre om natten?

Undervisningen består af teoretisk oplæg,​

​plenumdebat og gruppearbejde. 

Der indgår målrettede analyser af konkrete og realistisk gennemførlige handlestrategier, der kan implementere i deltagernes hverdag.

For detaljeret kursusprogram kontakt

info@stressnet.dk 


CVR: 21863777

Stress Management ApS

3000 Helsingør

​Telefon: 21 60 03 13

E-mail: info@stressnet.dk