Foredrag

Personlig gennemslagskraft - Nu også som foredrag
Få metoder til at "brænde igennem" så du bliver hørt, forstået og respekteret.

Tidligere afholdt for Mannaz som 3-dages kursus i 20 år - ca. 8 - 10 gange om året.

Under foredraget belyses følgende temaer:​

 • Hvilke metoder skal du anvende for at styrke din personlige gennemslagskraft, så du bliver hørt, forstået og respekteret?​
 • Hvordan skal du tackle dominerende mennesker, der taler og afbryder konstant?​
 • Hvordan bevarer du sagligheden, overblikket og den fulde kontrol når du udsættes for pres?​
 • Hvilke verbale og nonverbale teknikker skal du anvende, så du fremstår troværdig, kompetent og professionel under jeres møder?
 • Hvad er mental styrketræning og hvordan kan du styrke dig selv mentalt?

Den motiverende leder

​​Under foredraget belyses følgende temaer:

 • Om motivationspsykologi og det arbejdsmæssige engagement
 • Hvordan styrkes præstationsmotivet hos dine medarbejdere?
 • Hvordan kan du bedst motivere forskellige persontyper?
 • Hvordan motiveres primadonnaer, hvis mantra lyder:
 • Hvad ville I dog alle sammen gøre uden mig”?
 • Hvilke forudsætninger skal være til stede i det psykiske arbejdsmiljø for at skabe engagement, trivsel og arbejdsglæde?

Om metoder til at forebygge stress
​og styrke din trivsel, sundhed og arbejdsglæde

Under foredraget belyses følgende temaer:

 • Om forskelle mellem stress, irritation og travlhed
 • Hvordan opdager du stress-signaler før det udvikler sig til alvorlig stress?
 • Hvilke betingelser skal være til stede i det psykiske arbejdsmiljø, hvis det skal give mening at tale om positiv stress-styring
 • Belysning af konkrete handlestrategier der forebygger stress og styrker din trivsel, sundhed og arbejdsglæde

Hvad har Anders And og psykoanalytisk teori at gøre med hinanden?

Under foredraget belyses følgende temaer:

 • Hvorfor er jeg blevet til den person jeg er (kort om arv og miljø)
 • Kort om hovedprincipperne i den psykoanalytiske teori
 • Den indre konflikt mellem ”det gode og ”det onde”
 • Hvad forstås ved begreberne personlig vækst og udvikling?
 • Hvid du er medlem af flinkeskolen, hvordan skal du så helt konkret melde dig ud?
 • Ét er at sige fra overfor andre menneskers urimeligheder (Assertiv adfærd) men hvordan lærer jeg at sige fra overfor min egen ”indre tyran)?​

Positiv psykologi

Under foredraget belyses følgende temaer:

 • Kort om Martin Seligman, der grundlagde den Positive psykologi
 • Plenumdebat: Hvad forstås ved begrebet lykke? Hvornår er man lykkelig?
 • Om forskelle mellem tilfredshed, glæde og lykke?
 • Hvad mener mange forskere gør os mest lykkelige?
 • Hvad er positiv selvprogrammering (Om begrebet affirmationer)
 • Hvorfor påvirker positive og negative tanker vores helbred?

Konstruktiv konfliktløsning

Under foredraget belyses følgende temaer:

 • Kort om konfliktens psykologi. Om vores interesser, behov og motiver
 • Kommunikationsteori: Hvordan tuner du dig ind på andres kommunikationskanal?
 • Hvordan anvendes aggressionshæmmende kommunikation?
 • Eksempel på en problemløsningsmodel, som respekteres af de fleste mennesker
 • Om kemien mellem mennesker. Om type A- og B-personer​

Professionel kundeservice

Under foredraget belyses følgende temaer:

 • Kort om hovedprincipperne i Transaktionsanalysen
 • Test der viser din kommunikationsstil når du udsættes for pres
 • Hvad forstås ved empatisk kommunikation?
 • Hvordan tackler du vrede kunder, der taler ned til dig
 • Hvad forstås ved begrebet service?
 • Hvilke centrale behov har kunderne for tryghed og tillid?
 • Hvilke centrale behov skal du indfri for at give dine kunder en uforglemmelig oplevelse af god service og professionel behandling?​

CVR: 21863777

Stress Management ApS

3000 Helsingør

​Telefon: 21 60 03 13

E-mail: info@stressnet.dk