Lederkursus om stress

og psykisk arbejdsmiljø

                                                

   Styrke dine medarbejderes engagement, trivsel, sundhed og  og arbejdsglæde.

   Kurset afholdes den 3. - 4. juni 2024 på Marienlyst Strandhotel i Helsingør. www.marienlyst.dk

   Pris kr. 4.800,00 excl. moms. Overnatning og aftensmad indgår ikke i prisen.

   ​I prisen indgår kursus materialer, som fremsendes elektronisk, samt 1. klasses forplejning. 

   Tilmeldingsfrist senest 14 dage før.

   Formål:

   Målet med kurset er at styrke din viden om en række stressforebyggende handlestrategier, som du kan anvende i samspillet med dine medarbejdere. Du får en arbejdspsykologisk indsigt og viden, om de positive og negative dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø.

   Du lærer om de arbejdsbetingelser, der skaber grundlag for engagement, trivsel, sundhed og arbejdsglæde og om de forhold, der er de typiske årsager til stress, frustration og nedsat arbejdsglæde.

   På kurset indgår følgende temaer:

   Belysning og diskussion af en arbejdspsykologisk forklaringsmodel, der viser samspillet mellem arbejdets indhold og krav og vores personlige egenskaber og ressourcer.

   Der er gået inflation i anvendelsen af bergereb stress. Hvordan skelner du mellem stress, frustration og travlhed?

   Personlig stresstest, der udfyldes af dig selv og som er helt til dit eget brug. Hvilke symptomer ”kun” ubehagelige og hvilke kan være helbredstruende?

   Hvordan kan du spotte typiske adfærdsændringer hos dine medarbejdere, der kan være tegn på stress? Hvilke signaler skal du især være opmærksom på?

   Hvilke belastningsfaktorer er de vigtigste årsager til stress i din afdeling? Hvordan sikrer du dig at medarbejderne går til dig, hvis de føler sig stresset?

   Hvordan tackler du den vanskelige samtale? Hvordan kan du bedst skabe et ”fortroligt rum”, så medarbejderne trygt kan forklare årsagerne til sin stress?

   Hvordan tackler du de ærekære 12-tals medarbejdere, der lægger et urimeligt pres på sig selv og som har særlig risiko for at gå ned med stress?

   Hvordan kan du bedst styrke dit psykiske arbejdsmiljø så dine medarbejdere føler større engagement, trivsel, sundhed og arbejdsglæde?

   Hvilke motivationsmetoder er de bedste du kan anvende overfor forskellige persontyper, der arbejder under stort arbejds- og tidspres?

   Undervisningsform:

   Kurset veksler mellem korte teoretiske oplæg, plenumdebat og gruppearbejde, hvor følgende diskuteres: Med respekt for din placering i organisationen, hvordan kan du så bedst styrke det psykisk arbejdsmiljø i din afdeling? Hvilke positive handlestrategier kan du anvende så de både bliver til gavn for dine medarbejdere og dig selv?

   For detaljeret kursusprogram kontakt info@stressnet.dk

CVR: 21863777

Stress Management ApS

3000 Helsingør

​Telefon: 21 60 03 13

E-mail: info@stressnet.dk