Konstruktiv konfliktløsning

Om konkrete metoder til at styrke det konstruktive samarbejde.

Dato og sted for afholdelse af kurset aftales i samråd med dit firma.

Ring for nærmere information om priser.

Formål:

Det stigende arbejds- og tidspres stiller krav om et effektivt og konstruktivt samarbejde. Sammenlægning af afdelinger med nye kolleger, der har været vandt til andre metoder og arbejdsrutiner, medfører meget naturligt en større risiko for misforståelser og utilsigtede konflikter. Dét kan både føre til stress, frustration og nedsat arbejdsglæde.

Målet med kurset er at styrke deltagernes viden om en række situationsbestemte konfliktløsningsmetoder, der fører til holdbare løsninger af de konflikter, der belaster eller hindrer det gode samarbejde.

Eksempler på temaer der indgår på kurset:

  • Belysning og diskussion af de psykologiske mekanismer, der er årsag til at vi reagerer forskelligt under pres. Hvordan kan du vende en negative stemning i en positiv retning, så det bliver til gavn for det daglige samarbejde?
  • Hvordan kan du selv udvikle et positivt reaktions-mønster og dermed bidrage til at undgå unødige konflikter?
  • Hvordan kan du forebygge eller tackle konflikter på en konstruktiv måde, så det bliver til glæde for hele din afdeling?
  • Situationsbestemt konfliktløsning: Hvordan kan du sikre, at dine intentioner bliver opfattet positivt af modparten? Hvordan undgår du at blive misforstået?
  • Hvordan planlægger du "den vanskelige samtale"? Hvilke psykologiske og etiske spilleregler skal du overholde for at sikre, at begge parter føler sig trygge og at ingen taber ansigt?

Undervisningsform

Under kurset får du en række praktisk anvendelige "psykologiske værktøjer", der vil styrke din evne til at forebygge eller løse misforståelser, konflikter og samarbejdsproblemer. Desuden indgår der cases og træningsøvelser, som tager udgangspunkt i din egen hverdag.​

CVR: 21863777

Stress Management ApS

3000 Helsingør

​Telefon: 21 60 03 13

E-mail: info@stressnet.dk