Personlig vækst og gennemslagskraft

Om metoder til at "brænde igennem" så du bliver hørt, forstået og respekteret.

Dato og sted for afholdelse af kurset aftales i samråd med dit firma.

Ring for nærmere information om priser.

​Vidste du at ca. 80% af vores kropssprog og stemmeføring er afgørende for, hvordan vi opleves af andre? Derfor er kroppens sprog og signaler af helt central betydning for vores karisma og gennemslagskraft.

Som inspiration vil der indgå videosekvenser med den verdensberømte ekspert i kropssprog, Joe Navarro, der var ansat som FBI-agent i mere end 25 år og som gik under tilnavnet "The spy catcher".

Former FBI Agent Breaks Down Body Language Pet Peeves | WIRED - YouTube

På kurset lærer du at anvende en række effektive teknikker, der styrker din evne til at ”indtage rummet” og ”brænde igennem” så du får den fulde opmærksomhed.

Metoderne kan både anvendes under jeres interne møder, ved én til én samtalen og i din kontakt med borgerne eller kunderne.

De teoretiske indlæg kombineres med trænings- øvelser, der tilpasses de situationer, der i særlig grad er relevante for dig i dit daglige arbejde.

Desuden får du på kurset indsigt i og viden om en række mentale teknikker, så du bliver bedre rustet til at bevare sagligheden, overblikket og den fulde kontrol, når du udsættes for pressede situationer.

Eksempler på temaer, der indgår på kurset:
  • ​Test der giver dig en pejling på din personlige gennemslagskraft.
  • Test der giver dig ”et vink” om dit reaktions-mønster når du føler dig presset.
  • Begge test udfyldes af dig selv og er helt til eget brug
  • ​Hvordan tackler du dominerende personer der taler- og afbryder konstant?
  • ​Hvor bevidst er du om dit eget kropssprog? Hvad forstås ved signalforvirring?
  • ​Hvordan aflæser du andres kropssprog og tonefald, hvis der er optakt til uenighed eller konflikt?
  • ​Hvordan skabes  overensstemmelse mellem dine ord og dit kropssprog, så du fremstår selvsikker, kompetent og troværdig?
  • ​Personlighedspsykologi:Hvis du er konfliktsky og ”medlem af flinkeskolen”, hvilke metoder skal du så anvende for at melde dig ud?
  • ​Om positiv selvprogrammering. Metoder til at opnå indre styrke og ydre ro.

Undervisningsform
Kurset veksler mellem korte teoretiske oplæg, gruppearbejde og diskussion baseret på dine egne erfaringer. Der indgår træningsøvelser med efterfølgende feedback på din evne til at ”brænde igennem”. Øvelserne tilpasses dine specifikke ønsker og behov. Bemærk venligst at træningsøvelserne er et tilbud til dig og ikke et krav!

Undervisningsform

Kurset veksler mellem korte teoretiske oplæg, gruppearbejde og diskussion baseret på dine egne erfaringer. Der indgår træningsøvelser og efterfølgende feedback.

For detaljeret kursusprogram:info@stressnet.dk

CVR: 21863777

Stress Management ApS

3000 Helsingør

​Telefon: 21 60 03 13

E-mail: info@stressnet.dk