Sammenhænge mellem engagement og arbejdsmotivation

En definition på begrebet engagement

Et engagement består af en følelsesmæssig og tankemæssig involvering i et eller flere livs områder, der af den pågældende person vurderes som vigtige eller betydningsfulde.

Graden af engagement ligger ofte til grund for de valg, vi menneske foretager i et forsøg på opnåelse, opretholdelse eller videreudvikling af værdsatte og ønskværdige idealer og mål i tilværelsen. Et engagement er derfor nært knyttet til vores individuelle ønsker, behov og motiver.

Engagement, tid og energi er uløseligt forbundet med hinanden. Jo stærkere dit engagement er indenfor et eller flere område, jo mere tid og energi vil du være parat til at investere. En socialt "accepteret" form for et underengagement i vores samfund er at sige: "jeg har desværre ikke tid". Det vi virkelig brænder for, det skal vi nok sørge for at finde tid til.

Tiden er begrænset men energien vil du oftest være i stand til at mobilisere. Den helt store udfordring er, hvis du brænder lige stærkt for to eller flere vigtige områder. Derfor ser man ofte en konflikt mellem f.eks. arbejdslivets og familielivets forpligtelser.

Hvis du ønsker at styrke dine medarbejderes motivation, så er der en lang række motivationsfaktorer, som du kan tilegne dig, f.eks. på kurser om den motiverende leder. Jeg skal her begrænse mig til at nævne nogle få eksempler, der skal være til stede, for at styrke det arbejdsmæssige engagement og dermed også arbejds-motivationen:​

Centrale forudsætninger for engagement, trivsel og arbejdsglæde

  • Mulighed for indflydelse og kontrol over egen arbejdssituation
  • ​Mulighed for at opleve egen arbejdsindsats som meningsfuld og værdsat
  • ​Mulighed for at arbejdet indeholder tilstrækkeligt høje og alsidige krav, der virker personligt og fagligt udviklende
  • Mulighed for at have kontakt og fællesskab med andre
  • ​Mulighed for avancements- og udviklingsmuligheder
  • ​Mulighed for en høj grad af handlefrihed​

Hvordan etablerer lederen vilje til ændring?

Viljen til ændring etableres hurtigst, hvis medarbejderen selv indser, eller af lederen stilles i udsigt, at der opnås betydelig behovstilfredsstillelse på ét eller flere områder, der er af central betydning for den pågældende.

CVR: 21863777

Stress Management ApS

3000 Helsingør

​Telefon: 21 60 03 13

E-mail: info@stressnet.dk