​Hvad forstås ved begrebet Positiv stress-styring

Der er mange der undrer sig over begrebet Positiv stress-styring. En af de mest almindelige kommentarer lyder: ”Hvordan kan stress være forbundet med noget positivt, når mange rammes af alvorlig stress og må sygemeldes”? 

Kommentaren er helt forståelige men det fortæller mig også om de misforståelser, der knytter sig til begrebet.

Begrebsafklaring

Der er stor forskel på at tale om positiv stress og positiv stress -styring. Begrebet styring gør hele forskellen. Når vi tale om positiv stress-styring betyder det, at du har fuldkontrol over situationen. Begrebet kontrol kan bedst defineres på følgende måde: Når du oplever du har kontrol over dit arbejde betyder det, at du er i stand til at nå, at klare, at mestre den kravsituation du befinder dig i. At du føler, at du alt i alt kan tackle dit store arbejds- og tidspres på en konstruktiv måde, uden negative omkostninger som stress og sygdom.

Stress er energi

Set ud fra et evolutionsmæssigt synspunkt er stress positivt ment. Stress er en kamp- flugt mekanisme, hvis primære mål er at sikre os mulighed for overlevelse. Lad os tage et konkret eksempel fra din arbejdsdag, hvor begrebet positiv stress-styring forhåbentlig giver mening.

Lad os sige at du en dag skal løbe endnu hurtigere end du plejer, fordi du har fået en uforudset hasteopgave, som du skal nå inden fyraften. Du bliver derfor nødt til at mobilisere et ekstra stort energiniveau for at klare presset.

Billedligt talt svarer det til, at du skal ud i overhalingsbanen og må presse motoren hårdt. Når du kommer hjem fra arbejdet, kan du slukke for motoren for det gik jo godt og hvorfor det? Fordi du havde tjek, styr, kontrol over presset. 

De konkrete metoder, der skal iværksættes for at opnå den optimale kontrol over arbejdspresset, består af en række konstruktive handlestrategier. Det kan f.eks. være metoder til at synliggøre et urimeligt arbejdspres så du bliver hørt, forstået og respekteret, metoder til at sige fra over for din egen ”indre tyran”, hvis du er din egen værste arbejdsgiver og metoder til at restituere gennem mentaltræning.

Hvad siger forskningen?

Der skal naturligvis være en række konkrete betingelser til stede i det psykiske arbejdsmiljø, hvis det skal give mening at tale om positiv stress-styring. I det følgende skal jeg beskrive et interessante og tankevækkende forskningsresultat.

Der er tale om en stor undersøgelse, hvor man har koblet arbejdspsykologien sammen med naturvidenskaben. Resultaterne viste, at deltagerne blev aktive på en positiv måde og oplevede fysisk og psykisk vækst og velbefindende, når de oplevede en kobling mellem stort arbejdspres og høj kontrol. Deltagerne følte sig til gengæld belastet på en negativ måde med øget risiko for stress og sygdom, under stort arbejdspres med lav kontrol.

(Se krav og kontrolmodellen)

Undersøgelsen bestod af en række felt- og laboratorie-undersøgelser, hvor man satte fokus på forsøgspersonernes oplevede grad af kontrol med deres oplevede grad af pres. Samtidig undersøgte man forsøgspersonernes udskillelse af binyremarvhormonet adrenalin og binyrebarkhormonet kortisol.

​I undersøgelsen interesserede man sig primært for forsøgs-personernes positive og negative tolkninger af arbejdets krav (oplevelsesaspektet). Dertil koblede man oplevet grad af kontrol (kontrolaspektet):

​Hvis anstrengelserne i arbejdet blev oplevet på en positiv måde: ”Det er hårdt og krævende men det er også sjovt, spændende og udfordrende”, så udskilte forsøgspersonerne primært binyremarvhormonet adrenalin.

Hvorimod, hvis arbejdsbetingelserne blev oplevet som ulystbetonet: ”Det er hårdt og jeg hader det. Kontrol over arbejdspresset er umuligt”. Personerne, der havde den oplevelse, udskilte primært binyrebarkhormonet kortisol. Konklusionen af undersøgelserne viste, at positive og negative tanker påvirker vores udskillelse af stresshormoner.

Resultaterne fra undersøgelsen viste, at deltagerne blev aktive på en positiv måde og oplevede fysisk og psykisk vækst og velbefindende, når de oplevede en kobling mellem stort arbejdspres og høj kontrol. Hvorimod deltagerne følte sig belastet på en negativ måde med øget risiko for stress og sygdom, under stort arbejdspres med lav kontrol.

(Se krav og kontrolmodellen herunder)

Adrenalin kaldes også kroppens kamphormon og kortisol kaldes kroppens stresshormon. Det er mere udskillelsen af kortisol end adrenalin, der er årsag til at folk bliver syge.. 

Forklaringen er, at en stor kortisol-udskillelse svækker kroppens immunforsvar, hvorved arvelige dispositioner for sygdom, herunder også forskellige former for allergier lettere bryder igennem. Store udskillelser af kortisol påvirker også den del af hjernen som hedder Hippocampus, som spiller en væsentlig rolle for indlæring og hukommelse.

​Som afslutning skal jeg udtrykke mit håb om, at indlægget, har skabt større klarhed over, hvad der gemmer sig bag udtrykket positiv stress-styring.

Johnny Schultz, Direktør og cand.psych. 

Krav- og kontrol modellen​

Kilde: Karasek & Theorell, Healthy work, New York 1990. Der er, så vidt jeg

Er orienteret, ikke sået tvivl om resultaterne af denne undersøgelse, som der

også henvises til i dr.med. Bo Netterstrøms bøger om stress. (red)

CVR: 21863777

Stress Management ApS

3000 Helsingør

​Telefon: 21 60 03 13

E-mail: info@stressnet.dk