Om samarbejdet mellem type A- og B-personligheder

Om deres temperament og typiske adfærds- og reaktionsmønster under stort arbejdspres​

Kurset afholdes som den 7. november 2022 kl. 9.00 - 16.00 på det eksklusive Rungstedgaard i Rungsted www.Rungstedgaard.dk

Pris: Kr. 2.800,00 excl. moms

​I prisen indgår kursus-materiale, som tilsendes elektronisk, samt 1. klasses forplejning.

Tilmeldingsfrist: Senest 8 dage før kursets afholdelse.

Formål:

Målet med kurset er at belyse centrale forskelle mellem de to typers adfærds- og reaktionsmønster.

Kemien mellem de to typer diskuteres med særlig vægt på at styrke deres evne til at indgå i et konstruktivt samarbejde - også under stort arbejds- og tidspres.  

Følgende temaer indgår på kurset

  • Kort om baggrunden for, at hjertekar specialisterne Friedman og Rosenman iværksatte undersøgelsen af sammenhænge mellem personlighedstyper, stress og hjertekar sygsomme. 

  • Hvad forstås ved en ekstrem Type A-person og hvorfor har denne type større risiko for at udvikle stress og hjertekar sygdomme?
  • Belysning og diskussion af forskellen mellem ”almindelige" type A-personer og ekstrem Type A- personer. Hvad kendetegner en type B-person?
  • Test der viser, om du overvejende er en Type A- eller B-personlighed. Testen udfyldes af den enkelte deltager selv og er helt til eget brug.

 

  • Hvad kendetegner type A- og B-personers adfærds- og reaktionsmønster når de arbejder under pres? Hvor meget stresser de to typer sig selv og deres omgivelser?
  • Kort om hovedprincipperne i konfliktens psykologi. Hvorfor går type A- og type B personligheder ofte galt af hinanden og hvordan kan det undgås?

  • Hvordan kommer de to typers gennemslagskraft sig typisk til udtryk når de skal samarbejde?
  • Hvordan er type A- og B-personers kropssprog når de arbejder under stort tidspres?
  • Hvad skal du som type A- eller  B-personer især være bevidst om med dit kropssprog, hvis du ønsker at blive hørt, forstået og respekteret?
  • Hvordan ”brænder du igennem” som type A- eller type B-person, når du ønsker at "indtage rummet" under jeres møder, så folk virkelig lytter til dig?

Undervisningsform:

Kurset veksler mellem korte teoretiske oplæg, gruppe-arbejde og diskussion baseret på deltagernes egne erfaringer. 

Der indgår træningsøvelser med feedback på din verbale og nonverbale kommunikationsstil. Bemærk at træningsøvelserne er et tilbud til dig og ikke et krav!​

For detaljeret kursusprogram kontakt: info@stressnet.dk 

CVR: 21863777

Stress Management ApS

3000 Helsingør

​Telefon: 21 60 03 13

E-mail: info@stressnet.dk