Den motiverende leder

           Styrk organisationens medarbejder-ressourcer​

Om metoder til at styrke dine medarbejderes engagement, trivsel sundhed og arbejdsglæde

Dato og sted for afholdelse af kurset aftales med dit firma.

Ring for nærmere information om priser.

Formål:

Målet med kurset er at belyse centrale temaer indenfor arbejds- og motivationspsykologien, der er af central betydning for at opbygge, fastholde og videreudvikle dine medarbejderes engagement, trivsel, sundhed og arbejdsglæde.

På kurset får du en grundig gennemgang af arbejds-  psykologiens kerneområde - det psykiske arbejdsmiljø. De positive og negative dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø diskuteres og analyseres ud fra en videnskabelig referenceramme.

Desuden indgår der metoder på kurset, som vil styrke din personlige gennemslagskraft. Du lærer, hvordan du skal "brænde igennem" så du bliver hørt, forstået og respekteret for dine synspunkter.


Følgende temaer belyses på kurset:

 • Om samspillet mellem arbejdets indhold og krav og dine medarbejderes personlige egenskaber og ressourcer.
 • Motivationspsykologi: Om centrale sammenhænge mellem det arbejdsmæssige engagement, arbejds-motivation og præstationsmotivet.
 • Hvordan motiverer du forskellige person-typer?Hvordan motiverer du medarbejdere med et stort anerkendelsesbehov, et stort selvstændigheds-behov eller et stort præstationsbehov?
 • Hvordan motiverer du medarbejdere, der er ved at "mistet gnisten".
 • Hvordan skal primadonnaer motiveres?
 • Hvilke motivationsmetoder skal du anvende overfor dine forskellige typer af medarbejdere og hvilke metoder skal du med sikkerhed ikke anvende?
 • Hvilke fordele og ulemper er der mellem selv-konkurrence og indbyrdes konkurrence?
 • Hvornår virker konkurrence motiverende og hvornår bliver den demotiverende?
 • Evidensbaseret forskning, der viser sammenhænge mellem dine medarbejderes oplevelse af tjek, styr og kontrol over arbejdspresset og deres trivsel, arbejdsglæde og arbejdsmotivation.
 • Hvordan kan du som leder være med til at påvirke det psykiske arbejdsmiljø i en positiv retning?
 • Hvilke konkrete metoder kan du anvende i netop din afdeling, så det både bliver til gavn for dine medarbejdere og for dig selv som leder?
 • Hvordan styrker du din personlige karisma og gennemslagskraft?
 • Hvordan brænder du igennem ved jeres møder, så du bliver hørt, forstået og respekteret af dine medarbejder for dine beslutninger?
 • ​​​

Undervisningen består af en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, plenumdebat og gruppearbejde. 

Der indgår målrettede analyser af konkrete og realistisk gennemførlige handlestrategier. På kurset diskuteres, hvordan du aktivt og konstruktivt kan implementere strategierne i din hverdag efter kurset.

CVR: 21863777

Stress Management ApS

3000 Helsingør

​Telefon: 21 60 03 13

E-mail: info@stressnet.dk