Om samarbejdet mellem type A- og B-personligheder

Om deres temperament og typiske adfærds- og reaktionsmønster under stort arbejdspres​

Kurset afholdes som den 6. marts 2023 kl. 9.00 - 16.00 på det eksklusive Rungstedgaard i Rungsted www.Rungstedgaard.dk

Pris: Kr. 2.900,00 excl. moms. Tilmeldingsfrist: Senest 14 dage før kursets afholdelse.

​I prisen indgår kursus-materiale, som tilsendes elektronisk, samt 1. klasses forplejning.

Formål:

Målet med kurset er at belyse centrale forskelle mellem de to typers adfærds- og reaktionsmønster. Kemien mellem de to typer diskuteres med særlig vægt på at styrke deres evne til at indgå i et konstruktivt samarbejde under stort arbejds- og tidspres.  

Følgende temaer indgår på kurset:

 • Kort om baggrunden for, at hjertekar specialisterne Friedman og Rosenman iværksatte undersøgelsen af sammenhænge mellem personlighedstyper, stress og hjertekar sygdomme. 

 • Hvad forstås ved en ekstrem Type A-person og hvorfor har denne type større risiko for at udvikle stress og hjertekar sygdomme?
 • Belysning og diskussion af forskellen mellem ”almindelige" type A-personer og ekstrem Type A- personer. Hvad kendetegner en type B-person?
 • Test der viser, om du overvejende er en Type A- eller B-personlighed. Testen udfyldes af den enkelte deltager selv og er helt til eget brug.
 • Hvad kendetegner type A- og B-personers adfærds- og reaktionsmønster når de arbejder under pres? Hvor meget stresser de to typer sig selv og deres omgivelser?
 • Kort om hovedprincipperne i konfliktens psykologi. Hvorfor går type A- og type B personligheder ofte galt af hinanden og hvordan kan det undgås?

 • Hvordan kommer de to typers gennemslagskraft sig typisk til udtryk når de skal samarbejde?
 • Hvordan er type A- og B-personers kropssprog når de arbejder under stort tidspres?
 • Hvad skal du som type A- eller B-personer især være bevidst om med dit kropssprog, hvis du ønsker at blive hørt, forstået og respekteret?
 • Hvordan ”brænder du igennem” som type A- eller type B-person, når du ønsker at "indtage rummet" under jeres møder, så folk virkelig lytter til dig?
 • Undervisningsform:

  ​Kurset veksler mellem korte teoretiske oplæg, gruppearbejde og diskussion baseret på deltagernes egne erfaringer. Der indgår træningsøvelser med feedback på din verbale og nonverbale kommunikationsstil. ​

  For detaljeret kursusprogram kontakt: info@stressnet.dk

 

CVR: 21863777

Stress Management ApS

3000 Helsingør

​Telefon: 21 60 03 13

E-mail: info@stressnet.dk