Lederkursus om                                  stress og psykisk arbejdsmiljø

                                                

Om ledelsesmetoder til at forebygge stress og styrke dine medarbejderes trivsel, sundhed og arbejdsglæde

Kurset afholdes den 6. - 7. februar, den 17. - 18. april og den 3. - 4. juli 2023 på det eksklusive Rungstedgaard i Rungsted. www.Rungstedgaard.dk

Pris kr. 5.800,00 excl. moms. Overnatning og aftensmad indgår ikke i prisen.

​I prisen indgår kursusmateriale, som fremsendes elektronisk, samt 1. klasses forplejning. 

Tilmeldingsfrist senest 14 dage før.

Formål:

Kurset består af en grundig gennemgang af arbejdspsykologiens kerneområder – det psykiske arbejdsmiljø. De positive og negative dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø analyseres ud fra en videnskabelig referenceramme.

Følgende temaer belyses:

 • Samspillet mellem arbejdets indhold og krav og vores personlige egenskaber og ressourcer.
 • Begrebet stress misbruges, så det mere giver forvirring end afklaring. Hvad er den præcise skelnen mellem stress, frustration og travlhed?
 • Hvilke arbejdspsykologiske betingelser skal være til stede i det psykiske  arbejdsmiljø, hvis det skal give mening at tale om positiv stress-styring?
 • Hvordan opfanger du begyndende stress hos dine medarbejdere i tide?             
 • Hvilke adfærdsændringer skal du som leder være opmærksom på?
 • Hvilke stress-symptomer er i særlig grad helbredstruende, fordi de kan svække immunforsvaret?
 • Personlig stresstest, der udfyldes af den enkelte deltager selv og er helt til eget brug. Testen er gradueret i oplevet hyppighed og styrke og giver dig derfor et nuanceret billede at dit stress-niveau. Testen viser dig også, om du overhovedet er stresset.
 • Hvilke konstruktive handlestrategier skal du som leder anvende, for at styrke det psykiske arbejdsmiljø og forebygge mistrivsel og stress?
 • ​Hvordan tackler du medarbejdere der lægger et helt urimeligt pres på sig selv og derfor er deres egen værste arbejdsgiver?
 • Hvordan tackler du den vanskelige medarbejdersamtale? Hvordan skaber du et "fortroligt rum", så medarbejderen åbent og ærligt fortæller dig om sine problemer?
 • Belysning og diskussion af en række forskningsresultater, der viser de betingelser der skal være til stede i det psykiske arbejdsmiljø, hvis det skal være realistisk muligt at skabe engagement, trivsel, sundhed og arbejdsglæde.

Undervisningsform

Undervisningen består af teoretiske oplæg, plenumdebat og gruppearbejde. Der indgår målrettede analyser af konkrete og realistisk gennemførlige handlestrategier, der kan implementeres i din hverdag efter kurset.

For detaljeret kursusprogram:info@stressnet.dk

CVR: 21863777

Stress Management ApS

3000 Helsingør

​Telefon: 21 60 03 13

E-mail: info@stressnet.dk