Den motiverende leder

                                                

   Om ledelsesmetoder til at forebygge stress og styrke dine medarbejderes trivsel, sundhed og arbejdsglæde

   Kurset afholdes den 29. - 31. maj og den 28. - 30. august 2023 på det eksklusive Rungstedgaard i Rungsted. www.Rungstedgaard.dk

   Pris kr. 5.800,00 excl. moms. Overnatning og aftensmad indgår ikke i prisen.

   ​I prisen indgår kursusmateriale, som fremsendes elektronisk, samt 1. klasses forplejning. 

   Tilmeldingsfrist senest 14 dage før.

   Baggrund og formål:

   Det er en kendsgerning, at misforholdet mellem arbejdskrav og personaleressourcer er blevet større i stort set alle virksomheder og organisationer.

   Målet med kurset er at styrke din viden om de handlestrategier, der forebygger stress og styrker dine medarbejderes trivsel, sundhed og arbejdsmotivation. Desuden er målet at styrke din viden om en række konkrete metoder indenfor arbejds- og motivations-psykologien, der er af afgørende betydning for at opbygge, fastholde eller videreudvikle dine medarbejderes engagement, trivsel og arbejdsglæde.

   Kurset består af en grundig gennemgang af arbejdspsykologiens kerneområder, det psykiske arbejdsmiljø. De positive og negative dimensioner diskuteres og analyseres ud fra en videnskabelig referenceramme.

   Følgende temaer belyses:

   Samspillet mellem arbejdets indhold og krav og vores personlige egenskaber og ressourcer.

   Hvordan skelner du mellem stress og travlhed? Hvad forstås ved positiv stress-styring set ud fra en videnskabelig referenceramme? 

   Hvilke lederegenskaber er nødvendige for effektiv og succesfuld ledelse set ud fra dine medarbejderes synspunkt?

   Hvordan styrker du dine medarbejderes arbejdsmotivation?

   Belysning af videnskabelige sammenhænge mellem det arbejdsmæssige engagement, arbejdsmotivation og præstationslyst.

   Hvilke metoder skal du anvende for at motivere forskellige persontyper?

   Hvordan motiverer du medarbejdere med et stort afhængighedsbehov, et stort selvstændighedsbehov eller som tilhører primadonnatypen? Hvordan motiverer du medarbejdere der har ”mistet gnisten”? 

   Hvad skal du gøre og hvad skal du med sikkerhed ikke gøre over for de forskellige persontyper?

   Hvordan lærer du at skabe overensstemmelse mellem dine ord og dit kropssprog så du fremstår sikker, kompetent og troværdig.

   Undervisningsform

   Undervisningen består af teoretiske oplæg, gruppearbejde og plenumdebat, hvor deltagerne skal diskutere, hvordan teorierne kan implementeres i Deres hverdag. Desuden indgår der træningsøvelser med efterfølgende feedback.

CVR: 21863777

Stress Management ApS

3000 Helsingør

​Telefon: 21 60 03 13

E-mail: info@stressnet.dk