Den motiverende leder

Styrk organisationens medarbejderressourcer:

Om metoder til at styrke dine medarbejderes engagement, trivsel sundhed og arbejdsglæde

Formål:

Målet med kurset er at belyse centrale temaer indenfor arbejds- og motivationspsykologien, der er af central betydning for at opbygge, fastholde og videreudvikle dine medarbejderes engagement, trivsel, sundhed og arbejdsglæde.

Desuden består kurset af en grundig gennemgang af arbejdspsykologiens kerneområde - det psykiske arbejdsmiljø. De positive og negative dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø diskuteres og analyseres ud fra en videnskabelig referenceramme.

På kurset får du også metoder til at opfange signalerne på stress i tide, så du undgår helbredstruende stress og sygdom i din afdeling.


Eksempler på temaer der indgår på kurset:

  • Belysning af arbejdspsykologiens kerneområde, det psykiske arbejdsmiljø. Hvad forstås ved et godt psykisk arbejdsmiljø?
  • Hvilke motivationsmetoder styrker dine medarbejderes engagement, trivsel, sundhed og arbejdsglæde?
  • Belysning og diskussion af de sider af motivationspsykologien, der giver dig konkrete metoder til at styrke forskellige persontypers arbejdsmotivation.
  • Hvordan motiveres medarbejdere med et stort afhængighedsbehov eller selvstændighedsbehov? Hvordan tackles primadonnaer?
  • Hvordan kan du som leder være med til at påvirke dit psykiske arbejdsmiljø i en positiv retning? Hvilke metoder kan du helt konkret anvende i din afdeling?
  • Hvordan styrkes din gennemslagskraft ved møder, så du bliver hørt, forstået og respekteret for dine synspunkter?
  • Hvordan skaber du overensstemmelse mellem dine verbale og nonverbale signaler så du fremstår autentisk og troværdig?

​​Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem korte teoretiske oplæg, gruppearbejde og plenumdebat. Med udgangspunkt i din placering i organisationen diskuteres nogle af de største udfordringer som ledere og medarbejdere står over for. Hvordan kan du på en aktiv og konstruktiv måde iværksætte en række handlestrategier, der styrker det psykiske arbejdsmiljø, så det bliver til gavn for både dig og dine medarbejdere?

CVR: 21863777

Stress Management ApS

3000 Helsingør

​Telefon: 21 60 03 13

E-mail: info@stressnet.dk