Positiv psykologi

                    Kursus om Positiv psykologi og personlig vækst                     Om metoder til at styrke trivsel og arbejdsglæde

Kurset afholdes den 27. november Kl. 9.00 - 16.00 på det eksklusive Sophienberg Slot i Rungsted Pris Kr. 2.895,00 + moms

Tilmeldingsfrist: Senest 15. november

Målet med kurset er, at belyse de vigtigste principper i Martin Seligmans teori om positive psykologi. Begreber  som tilfredshed, glæde og lykke diskuteres og knyttes sammen med oplevelsen af engagement og flow i arbejdet

Teorierne belyses og diskuteres med særlig vægt på deres anvendelighed i arbejdsmæssig sammenhæng.

 

Eksempler på temaer der indgår på kurset:

  • ​Samspillet mellem arbejdets indhold og krav og dine personlige egenskaber og ressourcer
  • Hvad forstås ved begrebet personlig vækst?
  • Hvilke betingelser skal være til stede i det psykiske arbejdsmiljø, for at styrke din og dine kollegers engagement, trivsel, sundhed og arbejdsglæde?
  • Belysning af sammenhænge mellem engagement, tid, energi og arbejdsmotivation.
  • Hvilke konkrete metoder kan du som leder eller medarbejder anvende efter kurset, så de bliver til glæde for hele din afdeling?
  • ​Hvad forstås ved positiv selvprogrammering. Hvilke konkrete metoder skal du anvende?
  • Hvilke mentale teknikker skal du anvende for at bevare sagligheden, overblikket og selvkontrollen når du udsættes for pres?
  • Præsentation og diskussion af forskningsresultater, der viser sammenhænge mellem positive og negative tanker og vores helbred.
  • Kurset veksler mellem korte teoretiske oplæg, plenumdebat og gruppearbejde.

CVR: 21863777

Stress Management ApS

3000 Helsingør

​Telefon: 21 60 03 13

E-mail: info@stressnet.dk