Type A- og B-personer

Om deres typiske adfærds- og reaktionsmønster under pres​

Kurset afholdes den 8. juni 2021 på det eksklusive Sophienberg Slot i Rungsted www.sophienberg-slot.dk

Max 10 deltagere pga. Corona

Pris: Kr. 2.300,00 excl. moms

I prisen indgår kursusmateriale, som tilsendes elektronisk, samt 1. klasses forplejning.

Tilmeldingsfrist: Senest 8 dage før kursets afholdelse.

Formål:

Målet med kurset er at belyse centrale forskelle mellem de to typers adfærds- og reaktionsmønster, deres kropssprog og gennemslagskraft.

Desuden belyses og diskuteres deres forskellige temperament, herunder hvor meget Type A- og Type B-personer stresser sig selv og omgivelserne. 

Endelig får du konkrete metoder til, hvordan du kan bruge din nye viden på en aktiv og konstruktiv måde i både arbejdsliv og privatliv.

Følgende temaer indgår på kurset:

 • Den historiske baggrund for udviklingen af begreberne:
 • Hvad var det, der fik hjertespecialisterne Rosenman og Friedman til at udvikle begreberne Type A- og Type B-personligheder?
 • Hvad forstås ved en ekstrem Type A-person og hvordan fandt man frem til, at de har større risiko for at udvikle hjerteproblemer end Type B-personer?
 • Belysning og diskussion af forskellen mellem ”almindelig" Type A- og Type B-personer og ekstrem Type A- og Type B-personer.
 • Test der viser, om du overvejende er en Type A- eller B-personlighed. Testen udfyldes af den enkelte deltager selv og er helt til eget brug.

Om kroppens sprog og signaler:

 • Hvordan aflæses Type A- og Type B-personers kropssprog?
 • Hvilke typiske forskelle er der mellem de to typers kropssprog?
 • Hvor bevidst er du om dit eget kropssprog?
 • Hvad forstås ved signalforvirring (double-binding)?
 • Hvorfor er kvinders intuition så fantastisk?
 • Hvad er det kvinder kan og som mange mænd ikke kan?

Personlig gennemslagskraft hos Type A- og Type B-personer:

 • Hvordan kommer de to typers gennemslagskraft sig typisk til udtryk?
 • Hvad skal Type A- og B-personer især være bevidst om med deres kropssprog, hvis de ønsker at blive hørt, forstået og respekteret?
 • Hvordan ”brænder du igennem” så folk virkelig lytter til dig?
 • Hvordan ”indtager du rummet” så du får deltagernes fulde opmærksomhed?

Undervisningsform

Kurset veksler mellem korte teoretiske oplæg, gruppearbejde og diskussion baseret på deltagernes egne erfaringer. Der indgår træningsøvelser med efterfølgende feedback på din verbale og nonverbale kommunikationsstil. Bemærk venligst at træningsøvelserne er et tilbud til kursisterne og ikke et krav!​

CVR: 21863777

Stress Management ApS

3000 Helsingør

​Telefon: 21 60 03 13

E-mail: info@stressnet.dk