Den motiverende leder

Om metoder til at styrke dine medarbejderes engagement, trivsel, sundhed og arbejdsglæde

Kurset afholdes den 23. - 25. september samt den 11. - 13. november  2019 på Sophienberg Slot i Rungsted

www.sophienberg-Slot.dk


Normalpris kr. 10.500,00 excl. moms

Jubilæumstilbud: Kr. 8.750,00 excl. moms.

Tilbuddet gælder kun kurset den 23. - 25. september.


I prisen indgår kursusmaterialer, som fremsendes elektronisk, samt 1. klasses forplejning. 

Tilmeldingsfrist: Senest 14 dage før afholdelse.

Formål:

Målet med kurset er at belyse centrale temaer indenfor arbejds- og motivationspsykologien, der er af afgørende betydning for at opbygge, fastholde og videreudvikle dine medarbejderes engagement, trivsel, sundhed og arbejdsglæde.

Du får en grundig gennemgang af arbejdspsykologiens kerneområde - det psykiske arbejdsmiljø. De positive og negative dimensioner diskuteres og analyseres ud fra videnskabelig referenceramme.

Endelig indgår der metoder på kurset, som vil styrke din personlige gennemslagskraft. Metoderne viser dig, hvordan du kan "brænde igennem" så du bliver hørt, forstået og respekteret for dine synspunkter.

Eksempler på temaer der indgår på kurset:

  • Hvordan motiverer du forskellige persontyper?Hvordan motiverer du medarbejdere med et stort behov for anerkendelse, et stort  selvstændigheds-behov eller et stort afhængighedsbehov. Hvordan motiverer du medarbejdere, der er ved at "mistet gnisten".   Hvordan motiveres du primadonnaer?
  • Hvad skal du gøre og hvad skal du med sikkerhed ikke gøre?
  • Hvilke sammenhænge er der mellem det arbejdsmæssige engagement, motivationsmotivet og præstationsmotivet?
  • Hvilke konkrete teknikker skal du anvende for at tænde de forskellige motiver?
  • Hvordan kan du være med til at påvirke dit psykiske arbejdsmiljø i en positiv retning? Hvilke metoder kan du helt konkret anvende i din afdeling?
  • Hvad forstås ved begrebet positiv stress-styring, set ud fra en videnskabelig referenceramme?
  • Hvordan tackler du medarbejdere, der lægger et urimeligt pres på sig selv?
  • Hvordan styrker du din personlige karisma og gennemslagskraft?
  • Hvordan brænder du igennem ved jeres møder, så du bliver hørt, forstået og respekteret?

Undervisningsform

Undervisningen består af en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, plenumdebat og gruppearbejde. Der indgår målrettede analyser af en række konkrete og realistisk gennemførlige handlestrategier, der kan implementeres i din hverdag.

CVR: 21863777

Stress Management ApS

3000 Helsingør

​Telefon: 21 60 03 13

E-mail: info@stressnet.dk