Den motiverende leder

Om metoder til at styrke dine medarbejderes engagement, trivsel, sundhed og arbejdsglæde

Kurset afholdes den 12. - 14. juni 2019 på

Sophienberg Slot i Rungsted

www.sophienberg-Slot.dk


Pris kr. 10.500,00 excl. moms
I prisen indgår kursusmaterialer, som sendes elektronisk, samt 1. klasses forplejning. 

Formål:

Målet med kurset er at belyse centrale temaer indenfor arbejds- og motivationspsykologien, der er af central betydning for at opbygge, fastholde og videreudvikle dine medarbejderes engagement, trivsel, sundhed og arbejdsglæde.

Desuden består kurset af en grundig gennemgang af arbejdspsykologiens kerneområde - det psykiske arbejdsmiljø. De positive og negative dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø diskuteres og analyseres ud fra en videnskabelig referenceramme.

På kurset får du også metoder til at opfange signalerne på stress i tide, så du undgår helbredstruende stress og sygdom i din afdeling.

Eksempler på temaer der indgår på kurset:

  • Hvad er stress og hvad forstås ved positiv stress set ud fra en videnskabelig referenceramme?
  • Hvordan forebygges stress? Hvilke adfærdsændringer skal du som leder være opmærksom på hos dig selv og dine medarbejdere?
  • Hvilke teknikker styrker dine personlige ressourcer så du og dine medarbejdere får større overskud i Jeres hverdag?
  • Hvordan kan du være med til at påvirke dit psykiske arbejdsmiljø i en positiv retning? Hvilke metoder kan du helt konkret anvende i din afdeling?
  • Hvordan motiverer du forskellige persontyper af dine medarbejdere? Hvordan tackler du medarbejdere, der lægger et urimeligt pres på sig selv?
  • Belysning af det arbejdsmæssige engagement og præstationsmotivet. Hvordan kan du helt konkret styrke dine medarbejderes arbejdsmotivation

Undervisningsform

Undervisningen består af en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, plenumdebat og gruppearbejde. Der indgår målrettede analyser af en række konkrete og realistisk gennemførlige handlestrategier, der kan implementeres i deltagernes hverdag.

CVR: 21863777

Stress Management ApS

3000 Helsingør

​Telefon: 21 60 03 13

E-mail: info@stressnet.dk