Den motiverende leder

Om metoder til at styrke dine medarbejderes engagement, trivsel, sundhed og arbejdsglæde

Kurset afholdes den 28. - 30. august samt den 11. - 13. november  2019 på Sophienberg Slot i Rungsted

www.sophienberg-Slot.dk


Pris kr. 10.500,00 excl. moms
I prisen indgår kursusmaterialer, som sendes elektronisk, samt 1. klasses forplejning. 

Formål:

Målet med kurset er at belyse centrale temaer indenfor arbejds- og motivationspsykologien, der er af central betydning for at opbygge, fastholde og videreudvikle dine medarbejderes engagement, trivsel, sundhed og arbejdsglæde.

Desuden består kurset af en grundig gennemgang af arbejdspsykologiens kerneområde - det psykiske arbejdsmiljø. De positive og negative dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø diskuteres og analyseres ud fra en videnskabelig referenceramme.

Det gennemgående tema på kurset er, at give dig en række konkrete metoder, til at styrke din personlige gennemslagskraft, så du bliver bedre i stand til at motivere medarbejdere, der arbejder under et stort arbejds- og tidspres men uden risiko for, at de bliver ramt af stress og sygdom.

Eksempler på temaer der indgår på kurset:

  • Hvordan motiverer du forskellige persontyper?Hvordan motiverer du medarbejdere med et stort behov for anerkendelse, et stort  selvstændigheds-behov eller et stort afhængighedsbehov. Hvordan motiverer du medarbejdere, der er ved at "mistet gnisten".   Hvordan motiveres du primadonnaer?
  • Hvilke sammenhænge er der mellem det arbejdsmæssige engagement, motivationsmotivet og præstationsmotivet?
  • Hvilke konkrete teknikker skal du anvende for at tænde de forskellige motiver?
  • Hvordan kan du være med til at påvirke dit psykiske arbejdsmiljø i en positiv retning? Hvilke metoder kan du helt konkret anvende i din afdeling?
  • Hvad forstås ved begrebet positiv stress-styring, set ud fra en videnskabelig referenceramme?
  • Hvordan tackler du medarbejdere, der lægger et urimeligt pres på sig selv?
  • Hvordan tackler du den vanskelige medarbejder- samtale?
  • Hvordan styrker du din personlige karisma og gennemslagskraft?
  • Hvordan brænder du igennem ved jeres møder, så du bliver hørt, forstået og respekteret?

Undervisningsform

Undervisningen består af en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, plenumdebat og gruppearbejde. Der indgår målrettede analyser af en række konkrete og realistisk gennemførlige handlestrategier, der kan implementeres i deltagernes hverdag.

CVR: 21863777

Stress Management ApS

3000 Helsingør

​Telefon: 21 60 03 13

E-mail: info@stressnet.dk