10 Konkrete råd,

der kan hjælpe dig med at

forebygger stress

Overordnet set, er der 2 vigtige forklaringer på det høje stressniveau i vores samfund:

Den ene forklaring knytter sig til arbejdets indhold og krav:

Misforholdet mellem arbejdskrav og personaleressourcer bliver større og større på stort set alle arbejdspladser. Det er yderst sjældent at jeg høre kursister sige: ”Bare rolig, om 3 måneder får vi tilført to nye medarbejdere i vores afdeling”

Den anden forklaring er af personlighedspsykologisk karakter:

Følgende type bemærkninger, hører jeg på stort set alle mine stresskurser:

”Sandt at sige, så har jeg et stort arbejdspres. Men hånden på hjertet, så er jeg nok min egen værste arbejdsgiver, fordi jeg er så pligtopfyldende og ærekær at jeg driver mig selv rundt i manegen og stiller langt større krav til mig selv en både min leder og mine kolleger gør”.

De 10 råd skal naturligvis betragtes som overordnede anvisninger, som du kan lade dig inspirere af i din hverdag. På mine 2 dages kurser om Positiv stress-styring, bruges der ca. 1½ dag på handlestrategierne, som naturligvis uddybes og tilpasses de enkelte kursisters specifikke ønsker og behov.

1.​ Synliggør dine stress-belastninger over for din leder på en konstruktiv måde. Hav så vidt muligt selv konkrete løsningsforslag til problemet. De bedste løsningsforslag, set ud fra modpartens synspunkt, vil oftest være dem, som den pågældende selv kan se en række fordele ved.

2.​ Spørg så vidt muligt ikke din leder om, hvordan du skal prioritere dit arbejde eller hvordan du skal løse dine problemer. Det er du naturligvis i din gode ret til men pointen er: Sæt du fik et svar, som du ikke brød dig om. Tag så vidt muligt teten selv og sig: ”Jeg har tænkt mig at løse/prioritere opgaverne på følgende måde…Min begrundelse for at bruge netop denne fremgangsmåde er…Jeg skal blot have din godkendelse, så klarer jeg resten selv!”

Men selvfølgelig kan der være situationer, hvor du bliver nødt til at trække på din leders støtte, viden og beslutninger. Det er naturligvis indlysende

3.​ Lær at afstemme dit ambitions- og præstationsniveau i forhold til dit aktuelle arbejds- og tidspres. Ikke alt behøver at være til karakteren 12. Et 9-tal er også en god karakter. Hvem er din strengeste arbejdsgiver? Dig selv eller din chef? Det er ikke nok, at din chef accepterer et 9-tal, hvis du selv er så ærekær og ”pligtopfyldende”, at kun et 12-tal er godt nok for dig. Husk! ”Der findes ingen supermennesker”. Husk også! ”Der ligger mange ”uundværlige mennesker” ude på kirkegården”!

​​4.​ Dvæl ikke for meget ved dét, som du ikke nåede eller ved dét, som du måske kunne have gjort bedre, hvis du havde tiden til det. I mange tilfælde vil du uden tvivl være i din gode ret til at sige: ”Set i lyset af det store arbejds- og tidspres jeg har, så har jeg al mulig grund til at være tilfreds med resultatet. Jeg gør det trods alt så hurtigt og så godt som det er menneskeligt muligt”

5.​ Undgå jammer, brok og andre negative ytringer. Dét er der ingen, der gider høre på i længden. Du risikerer derimod, at både familie, venner og kolleger bliver godt trætte af at høre på dig! Det er naturligvis både rimeligt og forståeligt at du ”læsser af” og bruger dine relationer som sparringspartner, men pas på at du ikke trække for store veksler på omgivelsernes tålmodighed! ​

​Hvis du eksempelvis siger til din chef: ”Jeg har alt for meget at lave!” Så vil din chef med stor sandsynlighed svare: ”Ja, Peter; det har vi jo alle sammen!

​​Hvis du konstant jamrer, klager eller brokker dig, uden at du selv tager initiativ til at handle aktivt, så risikerer du at dine omgivelser til sidst udbryde: ”Jamen så se dog at få gjort noget ved det! Nu er det på tide, at du tager ansvar for dit eget liv og kommer ud af din neurotiske offerrolle!”

6.​ Får du stress på grund af konflikter, så gå altid direkte til kilden og gør det lige så hurtigt du opdager, der er noget galt. Den mentale tid og energi du bruger på en uløst konflikt, er helt ude af proportion i forhold til den tid og energi, du må anvende til at opnå en konstruktiv løsning på konflikten. Som udgangspunkt bør du have en imødekommende og positiv indstilling, hvis det er dig, der ønsker at få konflikten løst:

”Hvordan kommer du og jeg videre på en måde, der er god for os begge to?”. Husk! Den anden part også har sine forklaringer og bevæggrunde. Gå i konstruktiv dialog. Lyt også til den anden parts synspunkter og meninger. Fremhæv noget positivt, noget den anden har hjulpet dig med, noget du respekterer eller lignende. Så er sandsynligheden for gensidig forståelse og forsoning større.

7.​ Begynder du at udvikle stress-symptomer, så gå altid op til din læge og bliv undersøgt. Måske er symptomerne udtryk for stress, måske noget helt andet. Du bør altid søge læge, hvis kroppen begynder at ”opføre sig mærkeligt”.

8.​ Lyt til kroppen. Kroppen lyver aldrig. Med forstanden kan du bilde dig selv, hvad som helst ind. Du kan drive dig selv ”rundt i manegen” lige til du dejser: ”Lige en tand mere! Lidt mere overarbejde! Lidt mere tryk på! Hvem skal ellers lave det. Der er jo ikke andre end mig”. Begynder du at udvikle stress-symptomer, så får du en klar melding fra dig selv til dig selv om, at du presser dig selv for hårdt! Hvis du ikke lytter til kroppens advarselssignaler, så risikerer du at blive syg!

9. Du har hørt det igen og igen! Hold dig i god fysisk form. Dyrk den form for motion, som du bedst kan lide. Motion giver dig mere overskud til såvel arbejdsliv som privatliv. Motion styrker immunforsvaret, du bliver mindre syg, mindre stresset og du sover bedre om natten. Motion fjerner naturligvis ikke selve årsagen til stress. For at fjerne selve årsagen til stress bør du anvende et eller flere af de første 6 råd. Men motion er et af de få områder i livet, hvor du bruger noget energi og får langt mere energi tilbage. Hvis du ikke kan ændre på de livsomstændigheder, som er de egentlige årsager til din stress, så må du i det mindste lære at leve sundere.

10. Bliv bedre til at passe på dig selv, din familie og dem du holder af.
Dalai Lama sagde engang:

Problemet for mange mennesker her i Vesten er, at jeres bevidsthed enten er optaget af irritation og ærgrelser over dét, der skete i går eller bekymringer for dét, der vil ske i morgen!

Lev lige her og nu! Thi du ved ikke om du lever om to minutter!

Pas nu godt på dig selv. Du skal forhåbentlig leve mange år endnu.

Næste kursus om Positiv stress-styring afholdes den 1. - 2. september 2018

på Rungstedgaard i Rungsted.

De bedste hilsener

Stress Management ApS

Johnny Schultz

Direktør, cand.psych.

CVR: 21863777

Stress Management ApS

3000 Helsingør

​Telefon: 21 60 03 13

E-mail: info@stressnet.dk